პროდუქტის ბროშურა

  • Antmed 1 მლ, 3 მლ, 5 მლ ლუერ-ლოკის ვაქცინის შპრიცის ბროშურა
  • ბროშურა მაღალი წნევის შპრიცის antmed
  • ბროშურა წნევის დამაკავშირებელი მილის დამაკავშირებლად
  • ერთჯერადი წნევის გადამყვანი ბროშურა
  • ბროშურა Antmed CT ორმაგი თავით კონტრასტული მედიის ინჟექტორით
  • ბროშურა Antmed CT ერთ თავით კონტრასტული მედიის ინჟექტორით
  • ბროშურა Antmed DSA კონტრასტული საშუალებების ინჟექტორებისთვის
  • Antmed MR კონტრასტული მედიის ინჟექტორის ბროშურა-
  • Antmed მაღალი წნევის IV კათეტერის ბროშურა
  • ბროშურა Antmed PTCA